Tha Bainn’ Aig Na Caoraich Uile (All the Sheep Have Milk)

Gàidhlig (Scottish Gaelic) Beurla (English)
[1] Tha bainn’ aig na caoraich uile
Tha bainn’ aig na caoraich uile
Tha bainn’ aig na caoraich uile
‘S galan a’chaora chruim
[1] All the sheep have milk
All the sheep have milk
All the sheep have milk
And the one with the crooked horn has a gallon
[2] Ubh oirr’ cho mòr ri gamhain
Ubh oirr’ cho mòr ri gamhain
Ubh oirr’ cho mòr ri gamhain
‘S e cho sleamhain ris an im
[2] She has an udder as big as a milk cow’s
She has an udder as big as a milk cow’s
She has an udder as big as a milk cow’s
And it’s as slippery as butter
Ath-aithris [1] Repeat [1]
Ath-aithris [2] Repeat [2]
Ath-aithris [1] Repeat [1]
Ath-aithris [2] Repeat [2]